Sesongen 2019/2020

 

Flest mulig – lengst mulig!

 


Turn er en idrett som gir allsidig trening og god kroppsbeherskelse. Vi trener styrke, smidighet, balanse og spenst, som kommer godt med enten du vil satse på turn, eller om du vil ha et godt grunnlag for å drive med andre idretter. Vi trener etter Idrettenes grunnstige, som blir utgitt av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (se www.gymogturn.no).

 

Noen grunnleggende element i turn er framlengs og baklengs rulle, håndstående, hjul og bru. Interesserte kan kjøpe hefter og annet materiell i nettbutikken til NGTF. På sida til NGTF er det også noen videoer der teknikker blir forklart. Det finnes også mange nyttige videoer på Youtube.

 


Konkurranseparti, tropp og aspirantpartiene er lukkede partier, hvor uttak til disse skjer i samråd med hovedtrener for turngruppa og ansvarlig trener på de ulike partiene. På disse hjemmesidene har vi mer informasjon om turnpartiene og hvem som er trenere på de ulike partiene.

 


 

 

Treningsavgift

 

 Treningsavgiften dekker trening for både høst- og vårsemesteret. Hvis turneren slutter i perioden oktober-mai, refunderes det i hovedsak ingen kontingent. Ved fremlegg av legeattest kan deler av kontingenten refunderes (Lever sykmelding til styret ved evt. langvarig fravær).

 

Treningsavgifta må være betalt senest innen høstferien for at turneren skal beholde plassen i turngruppa. Turngruppa sender ut faktura fra vårt elektroniske medlemsregistret (Mysoft). Ta vare på brukernavn og passord dere har fått tilsendt fra gymogturn.no. Dere må selv sørge for å holde informasjon om turneren oppdatert.

 


http://medlem.gymogturn.no/ (Mysoft, Norges Gymnastikk- og Turnforbund sitt register, brukes til å administrere medlemskap i Stjørdals-Blink turngruppe)
 

 

Medlemskontingent i hovedlaget

 

Stjørdals-Blink turngruppe er en underavdeling i I.L. Stjørdals-Blink. Alle medlemmer i undergrupper i I.L. Stjørdals-Blink betaler medlemskap i idrettslaget. I.L. Stjørdals-Blink vil kreve inn medlemskontingent gjennom Min idrett i løpet av høsten. Mer informasjon kommer etter hvert på I.L. Stjørdals-Blink sine nettsider. I kontingenten ligger blant annet forsikringen av barn og unge når de driver aktivitet i regi av turngruppa.

 

https://minidrett.nif.no/ (Norges idrettsforbund sitt register, brukes til å administrere medlemskap i I.L. Stjørdals-Blink)

 


 

 

Før, under og etter trening

 
 • Ha på behagelige klær - aller helst turndrakt
 • Turn barbeint eller med gymsokker.
 • Smykker tas av.
 • Sett opp håret. 
 • Møt opp i god tid før trening i garderoben merket med turnpartiets navn. Treneren vil komme og hente turnerne. 
 • Under treningen er det treneren som bestemmer. Det er viktig å være oppmerksom! 
 • Tyggegummi eller annen mat er ikke tillatt under trening.
 • Bruk av mobiltelefon er ikke tillat under trening!
 • Ha med vannflaske.
 • Gå på do før trening. 
 • Foreldre som vil se på bør sitte på tribuner i 2. etasje. 
 

Arrangement

 

Nyttårsshow. Her viser turnerne viser fram det de har lært. Dette er en fin anledning for søsken, foreldre, besteforeldre og alle andre til å se aktiviteten i turngruppa.

 


Kretsmesterskapet i Nord-Trøndelag - informasjon om tid og sted kommer i løpet av høsten. Arrangementet omfatter aldersgruppene 13 år og eldre, rekruttklassene, 11 og 12 år samt oppvisning for aspiranter i alderen 8-10 år.

 


Barnekretsturnstevet i Nord-Trøndelag arrangeres i løpet av vårsemesteret. Her kan alle fra 1.klasse og oppover delta. BKTS 2018 arrangeres av Steinkjer Turnforening. 

 


Ungdomsturnstevnet 2017 - invitasjon kommer i løpet av høsten

 


 

 

Dugnader

 

Turngruppa har få dugnader om man sammenligner med andre aktiviteter. Derfor er det viktig at alle stiller på de aktivitetene vi har:

 
 • kiosksalg, rigging og rydding under nyttårsshow og andre arrangementer
 • Dugnad på andre arrangementer (KM, klubbkonkurranser etc)
 

I tillegg vurderer styret andre inntektsgivende aktiviteter hvor vi vil trenge foreldreinnsats.

 

Det er ikke lengre salg av lodd og julekalendere.

 

 

Foreldremøter og valg av foreldrekontakter

 

Den første uka på turn blir det foreldremøter for hvert parti. Vi ønsker å gi informasjon og få tilbakemelding fra foreldrene. Her velges også en foreldrekontakt og en vara per parti.

 

Foreldrekontakten er et bindeledd mellom turnpartiene og styret. Foreldrekontakten vil hjelpe styret med å administrere arrangement som Barnekretsturnstevnet. Dersom noen turnere slutter på et parti, må foreldre melde fra til foreldrekontakten som videreformidler dette til styret. 

 


 

Sosiale media

 

Det blir opprettet Facebook-grupper for hvert parti som dere bør melde dere inn i. I tillegg har Turngruppa en egen facebook-side: https://www.facebook.com/blink... og tre Instagramprofiler.
 

 


 

Hvordan nå oss:

  

E-post: stjordalsblinkturn@gmail.com 

 

Hjemmeside: www.stjordalsblinkturn.no

 

Facebook: https://www.facebook.com/blinkturn

 


Eva Lassemo er leder i turngruppa. Les om styrets sammensetning, og hvordan styremedlemmer kan kontaktes her.