5. TRINN JENTER
Dette er turnpartier for jenter hvor apparatturn står i fokus. Deltakerne vil trene i de tradisjonelle turnapparatene hopp, skranke, bom og frittstående. Målet er å skape mestringsglede hos barna gjennom læring av elementer i apparatene. Turnstigen for turn kvinner legges til grunne for treningene. Målet er at barna skal utvikle seg i alle apparater. Selvfølgelig vil det også legges fokus på balanse, spenst, koordinasjon, kondisjon, styrke og bevegelighet.