FØRSKOLEPARTIET
  


 Dette partiet er for både jenter og gutter som fyller 5 år gjeldende år. Barna er alene med trener i hallen, men foreldre kan sitte på tribunen (helst i 2. etg). Her blir det fokus på å ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill med jevnaldrende, dette vil gjennom våre aktiviteter skape mestringsglede. Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening. Dette forbereder barna til all slags idrett og gir selvsagt et godt grunnlag for turn. Gjennom treningen i og med turnapparater vil vi stimulere til utvikling av de grovmotoriske bevegelsene som er å løpe, å henge, å slenge, rulle, hoppe, krype og balansere. I tillegg til elementer fra konseptet gymlek(gymnastikkens grunnelementer) bruker vi også elementer fra Idrettens grunnstige som er utviklet av Norges gymnastikk- og turnforbund.
 
Turn.png