Hovedaktiviteten i Stjørdals-Blink turngruppe er breddepartier. Dette er partier det ikke kreves spesielle forkunnskaper for å melde seg på. I tillegg til breddepartiene har vi noen uttakspartier. På disse partiene blir man tatt ut på grunnlag av turnferdigheter, motivasjon og holdninger. Alle som er med på uttakspartier, må ha lyst til å turne mye og gi en stor innsats! På uttakspartiene forventes det også at man gjør en del egentrening hjemme slik som tøying, enkle styrkeøvelser, kondisjonstrening og enkle matteøvelser i tillegg til trampolineøvelser. Under følger en nærmere beskrivelse av uttakspartiene vi har i Stjørdals-Blink turngruppe.


Aspirantparti

Vi har to aspirantparti, ett for jenter og ett for gutter. Det som står her, gjelder for begge partiene. Turnere som blir tatt ut på aspirantpartiet, fortsetter å gå på breddepartiet sitt, men de får én trening i uka ekstra. Alderen på turnerne vil variere, men dette er et parti som passer best fra 2.-5. trinn. Turnerne bør kunne grunnleggende turnelementer som rulle, handstående, hjul og/eller araber. De bør også kunne gå ut i minst én spagat. På aspirantpartiet legger vi stor vekt på turnerens evne til å forstå tilbakemeldinger og ha framgang. På aspirantpartiet for jenter trener vi i hovedsak på elementer fra turnstigen. På aspirantpartiet stilles det større krav til disiplin enn på breddepartiene. Her er det mer individuell trening i apparater og noe tyngre styrke- og bevegelighetstrening. Derfor blir holdninger tatt med i betraktning når vi tar ut turnerne til dette partiet. Du må kunne høre etter treneren og følge reglene som blir gitt. Motivasjon er viktig! Uttak til aspirantpartiene vil i hovedsak foregå ved oppstarten på høsten. Alle kan møte opp på uttakstrening, men det er også viktig å være realistisk med hensyn til kravene som er satt for partiet. Etter uttakstrening blir det sendt ut e-post til alle som får tilbud om plass. Plassen vil bli tildelt for skoleåret (høst- og vårterminen). Treningsavgift må være betalt, og man må følge de kravene som blir gitt på trening. Dersom turneren ikke viser nok vilje til forbedring på trening, vil man kunne få en advarsel om at man kan miste plassen. Treningsavgift vil da ikke bli tilbakebetalt. Det vil være mulighet for å ta inn turnere underveis i løpet av året dersom vi ser at turneren har framgang. Alle trenerne samarbeider godt om å følge med om noen har potensiale. Det er viktig å trene mye og ha full innsats på hver trening!


Konkurransepartiet

Fra det året man fyller 11 år, kan man ifølge Norges Idrettsforbund være med å konkurrere i Norge. Konkurransepartiet er for turnere som ønsker å delta på konkurranser for apparatturn. I turn for kvinner inngår følgende apparater: bom, skranke, hopp og frittstående. I turn for menn inngår følgende apparater: apparater, frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang. Vi har foreløpig ikke et konkurranseparti for menn i Stjørdals-Blink. På konkurransepartiet fokuserer vi på allsidighet. Vi trener på teknikk i apparatene, styrke, bevegelighet, kondisjon, balanse, spenst, koordinasjon. Her er også holdninger og vilje til å gjøre det treneren sier, viktig. God disiplin og egentrening er forventet. Man må kunne gå ut i minst én spagat, og kunne grunnleggende elementer som rulle, handstående, hjul og araber på frittstående. I hopp må man ha nok spenst til å hoppe opp på hesten. I skranke kreves det en god del styrke, spesielt i armer og kjernemuskulatur. I bom må man ha god balanse. I tillegg bør turneren kunne bakover- og framoverbru, araber-flikkflakk og/eller araber-salto. I konkurranser bruker vi serier fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF). Ettersom kravene for å konkurrere er høye, må de laveste trinnene i turnstigen beherskes i noen grad i alle apparater. Det blir stilt høye krav til turnerne på dette partiet, og vi forventer at de følger trenerens råd og regler. Rekruttering til konkurransepartiet vil skje fra aspirantpartiet.


Tropp

Dette er et parti som i hovedsak fokuserer på akrobatikk, tumbling (airfloor/airtrack) og trampett. Styrke, bevegelighet, balanse, spenst og koordinasjon er grunnleggende ferdigheter. I tillegg må turneren ha gode holdninger og vilje til å gjøre det treneren sier. Partiet er for både gutter og jenter, fra 11 år og oppover (rekrutt 11-13 år, junior 13 år og oppover). Det vil bli mulighet for deltagelse i konkurranser etter nasjonalt reglement. Troppsgymnastikk er en lagidrett. Tropper konkurrerer i klassene rekrutt og junior. Man kan stille med rene jente/guttelag eller miks. På partiet inngår akrobatikk, testing av egne grenser og allsidighet. Vi vil blant annet bruke elementer fra konseptet SALTO, som er utviklet av NGTF. For å bli tatt ut på tropp må man ha generell styrke, bevegelighet og spenst. Man må beherske grunnleggende elementer på matte, slik som hoderulle, handstående, hjul og araber. Man må også kunne araber-flikkflakk (med litt hjelp) og/eller araber-salto, samt framlengs kroppert salto på enten trampett eller airtrack. Som på andre uttakspartier, er holdninger og motivasjon viktig!