Hovedaktiviteten i Stjørdals-Blink turngruppe er breddepartier. Dette er partier det ikke kreves spesielle forkunnskaper for å melde seg på. I tillegg til breddepartiene har vi noen uttakspartier. På disse partiene blir man tatt ut på grunnlag av turnferdigheter, motivasjon og holdninger. Alle som er med på uttakspartier, må ha lyst til å turne mye og gi en stor innsats! På uttakspartiene forventes det også at man gjør en del egentrening hjemme slik som tøying, enkle styrkeøvelser, kondisjonstrening og enkle matteøvelser i tillegg til trampolineøvelser. Under følger en nærmere beskrivelse av uttakspartiene vi har i Stjørdals-Blink turngruppe.


Konkurransepartiet/Apparat

Fra det året man fyller 11 år, kan man ifølge Norges Idrettsforbund være med å konkurrere i Norge. Konkurransepartiet er for turnere som ønsker å delta på konkurranser for apparatturn. I turn for kvinner inngår følgende apparater: bom, skranke, hopp og frittstående. I turn for menn inngår følgende apparater: apparater, frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang. Vi har foreløpig ikke et konkurranseparti for menn i Stjørdals-Blink. På konkurransepartiet fokuserer vi på allsidighet. Vi trener på teknikk i apparatene, styrke, bevegelighet, kondisjon, balanse, spenst, koordinasjon. Her er også holdninger og vilje til å gjøre det treneren sier, viktig. God disiplin og egentrening er forventet. Man må kunne gå ut i minst én spagat, og kunne grunnleggende elementer som rulle, handstående, hjul og araber på frittstående. I hopp må man ha nok spenst til å hoppe opp på hesten. I skranke kreves det en god del styrke, spesielt i armer og kjernemuskulatur. I bom må man ha god balanse. I tillegg bør turneren kunne bakover- og framoverbru, araber-flikkflakk og/eller araber-salto. I konkurranser bruker vi serier fra Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF). Ettersom kravene for å konkurrere er høye, må de laveste trinnene i turnstigen beherskes i noen grad i alle apparater. Det blir stilt høye krav til turnerne på dette partiet, og vi forventer at de følger trenerens råd og regler. I dag har vi turnere fra 9-14 år på dette partiet.  


Tropp

Dette er et parti som i hovedsak fokuserer på akrobatikk, tumbling (airfloor/airtrack) og trampett. Styrke, bevegelighet, balanse, spenst og koordinasjon er grunnleggende ferdigheter. I tillegg må turneren ha gode holdninger og vilje til å gjøre det treneren sier. Partiet er for både gutter og jenter, fra 11 år og oppover (rekrutt 11-13 år, junior 13 år og oppover). Det vil bli mulighet for deltagelse i konkurranser etter nasjonalt reglement. Troppsgymnastikk er en lagidrett. Tropper konkurrerer i klassene rekrutt og junior. Man kan stille med rene jente/guttelag eller miks. På partiet inngår akrobatikk, testing av egne grenser og allsidighet. Vi vil blant annet bruke elementer fra konseptet SALTO, som er utviklet av NGTF. For å bli tatt ut på tropp må man ha generell styrke, bevegelighet og spenst. Man må beherske grunnleggende elementer på matte, slik som hoderulle, handstående, hjul og araber. Man må også kunne araber-flikkflakk (med litt hjelp) og/eller araber-salto, samt framlengs kroppert salto på enten trampett eller airtrack. Som på andre uttakspartier, er holdninger og motivasjon viktig!