4. TRINN JENTER:


Dette er et parti for jenter 8 – 9 år både for nybegynnere og de som har turnet en stund. Vi jobber her med posisjoner, balanse, spenst, koordinasjon, styrke og bevegelighet. Disse gruppene er rettet mot turn kvinner. Ungene lærer grunnelementer i apparater som frittstående, bom, skranke og hopp for jenter. Det vil også bli brukt airfloor/airtrack og trampett som er en del av troppgymnastikk. Målet er å skape mestringsglede hos barna. Vi bruker elementer fra konseptene Idrettens grunnstige og Turnstigen (turn kvinner) som er utviklet av Norges gymnastikk- og turnforbund. Her fokuseres det på hvordan hver enkelt gymnast skal utvikle seg innen for sitt felt videre.