KONKURRANSEPARTIET

Trenere: Nina Kvittem Nyiry


Fra året du fyller 11 år kan man i følge NIF være med å konkurrere i Norge. Foreløpig er det bare jenter på dette partiet, men vi er absolutt åpne for å ta inn gutter til å være med på konkurranser! Derimot er vi åpne for å ta imot turnere i alle aldre til dette partiet, så fremt de er modne for det.

Apparatene det trenes på er bom, skranke, hopp og frittstående (for jenter).

Det vil være minst to treningsdager i uka, hvor vi fokuserer på allsidighet, både teknikk i apparatene, og styrke, bevegelighet, kondisjon, balanse, spenst, koordinasjon er viktige egenskaper, i tillegg til holdninger og vilje til å gjøre det treneren sier. Disiplin og egentrening er forventet.

Man må kunne gå ut i minst én spagat, og kunne grunnleggende elementer som rulle, handstående, hjul og araber på frittstående. I hopp må man ha nok spenst til å hoppe opp på hesten. I skranke kreves det en god del styrke, spesielt i armer og kjernemuskulatur, og i bom er balanse viktig.

I tillegg burde turneren kunne bakover/framover-bru, araber-flikkflakk og/eller araber-salto.

I konkurranser bruker vi serier gitt fra NGTF (Norges gymnastikk og turnforbund), derfor vil det være viktig at de laveste trinnene i turnstigen beherskes i noen grad i alle apparater. Kravene for å være med å konkurrere er høye, derfor bør de laveste trinnene mer eller mindre beherskes med litt hjelp.
Se Nasjonal basisstige for mer informasjon om seriene.

Vi har det morsomt på treningene, fokuserer på individuell tilrettelegging og variasjon. Framgang er et viktig nøkkelord.

Det blir stilt høye krav til turnerne på dette partiet, og vi forventer at de følger trenerens råd og regler.

Dette er et uttaksparti - som det ikke er anledning til å melde seg på. Turnere til dette partiet blir fortrinnsvis plukket ut fra Aspirantpartiet.