Styret 2017

etter valg på årsmøtet 28.2.2017 er styrets sammensetning som følger:


Leder: Robert Flormælen (til årsmøtet 2018)

Sekretær: Terje Olav Harnes (til årsmøtet 2018)

Kasserer: Monika Sandmark (til årsmøtet 2019)

Leder sportslig utvalg: John Magne Lyng (til årsmøtet 2019)

Materialforvalter: Erling Sæternes (til årsmøtet 2019)

Dugnadsansvarlig: Trude Weisser (til årsmøtet 2019)

Medlemsansvarlig/ Mysoft: Lillian Balsvik (til årsmøtet 2018)

Påmeldingsansvarlig: Eva Lassemo (til årsmøtet 2019)

Sponsoransvarlig: Arve Skive (til årsmøtet 2018)

Kommunikasjonsansvarlig: Jostein Listou (til årsmøtet 2019)

Vara-representant: Lena Bae (til årsmøtet 2019)

Vara-representant/ arrangement: Wenche Skjei Helgesplass (til årsmøtet 2018)


Andre funksjoner utenfor styret:

Voksenkontakt: Randi Sundsby


All kommunikasjon går via vår e-postadresse: stjordalsblinkturn@gmail.com eller via vår Facebookside Stjørdals-Blink turngruppe.

Powered by: Bloc