Styret 2020/21  


Leder: Eva Lassemo 

Sekretær: Gard Holmberg
Kasserer: Monika Sandmark

Leder sportslig utvalg: Ingvild Klevan  

Arrangementsansvarlig: Kristin Sjaastad

Arrangementsansvarlig : Hanne Siraas Folde

Sponsoransvarlig: Thor Aksel Hagen

MedlemsansvarligLaila Skjei Flormælen

Basishallansvarlig: Jostein Listou

 


 

Andre funksjoner utenfor styret:

 

Voksenkontakt: Randi Sundsby

  

All kommunikasjon går via vår e-postadresse: stjordalsblinkturn@gmail.com eller via vår Facebookside Stjørdals-Blink turngruppe.