ASPIRANTPARTIET Jenter


Treningstid: Mandag 16.00-18.00


Dette er et parti hvor jenter får mulighet til en ekstra treningsdag i uka i tillegg til sitt opprinnelige parti. Alderen på dette partiet vil variere, men passer best fra 2. – 5. klasse. Her vil vi se på turnere som utmerker seg på noen måte på sitt parti. Turnerne burde kunne grunnleggende turnelementer som rulle, handstående, hjul og/eller araber. Bør også kunne gå ut i minst en spagat.Vi ser på helheten, så man må også kunne å forstå tilbakemeldinger og ha framgang. Det vil i hovedsak bli trent på elementer fra turnstigen: Nasjonal basisstige

Det kan være litt forskjell fra de «vanlige» partiene iht disiplin og innhold. Her vil vi fokusere på mer individuell trening i apparater og ha noe tyngre styrke- og bevegelighetstrening. Derfor vil oppførsel ha en stor rolle når vi velger inn på dette partiet. Du må kunne høre etter treneren, og følge de regler som blir gitt. Motivasjon er viktig!


I løpet av året vil det også være mulighet å bli med på treningssamlinger i Steinkjer og Trondheim.

Rekruttering til konkurransepartiet vil skje fra aspirantpartiet.


  • For aspirant: Hovedtrenerne ser for seg kandidater som kan være aktuelle for ekstratrening i aspirantpartiet

  • De får tilbud for ett semester om gangen (fram til nyttårsshow)


Opptak til aspirantpartiet vil skje ved at hovedtrenerne på de ulike partiene ser for seg aktuelle kandidater. 

Disse vil få tilbud om å være med i aspirantpartiet for ett år om gangen. For høsten 2017: Fram til og med Nyttårsshowet i januar 2018.

Har foreldre spørsmål knyttet til dette, tar de kontakt med hovedtrenerne i partiet til barnet.