Alle aktive, trenere og tillitsvalgte i Stjørdals-Blink turn, må være medlem i I.L. Stjørdals-Blink.

I medlemskapet ligger forsikring for turnerne som dekker skader de kan få på trening og i konkurranser. I tillegg får Turngruppa tilført en sum penger pr medlem fra I.L. Stjørdals-Blink, og dette er en kjærkommen inntekt for oss.
Mer informasjon her.

Medlemskontingenten gjelder pr kalenderår.

Dette kommer i tillegg til treningsavgift i turngruppa.


Merk at vi i turn ikke har såkalte salgsdugnader. Alle medlemmer må regne med dugnadsjobbing i forbindelse med arrangementer.