Herretrimmen har treninger i gymsal på Stokkan Ungdomskole, tidsdager 19.00-20.00.