Ledige plasser vil bli lagt ut på denne siden: https://club.spond.com/landing/courses/blinkturn

I tillegg vil det bli annonsert på vår facebookside når vi åpner hovedinntaket, så anbefaler å følge oss der i tillegg. https://www.facebook.com/blinkturn